Bromma Hotel är miljömärkta med Green Key

Green Key är en internationell miljömärkning inom besöksnäringen. Detta betyder att vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier.

Detta innebär att även du som gäst bidrar till att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

Green Keys kriterier ställer bland annat följande krav

 • Åtgärder för att minska vattenförbrukningen
 • 100% miljömärkta städkemikalier i dagligt städ
 • 100% miljömärkt disk- och tvättmedel samt hygienpapper
 • Källsortering i alla tillämpliga fraktioner
 • Engångsatiklar enbart för take away. Inga plast-artiklar tillåts som standard
 • Åtgärder för att minska el- och energianvändningen
 • 100% förnybar el
 • Minst 80% energieffektiv belysning
 • Åtgärder för minskat matsvinn
 • Åtgärder för att gynna biologisk mångfald på anläggningens grönområden
 • Årlig utbildning för personalen i hållbarhetsfrågor
 • Samarbeten inom hållbarhetsområdet med relevanta intressenter
 • Ständig förbättring genom årliga mål
 • Mätning och övervakning av vatten-, el- och energiförbrukning samt avfallsmängder
 • Beräkning av årliga växthusgasutsläpp (enbart hotell).
Lär mer här

 • Åtgärder för att minska vattenförbrukningen
 • 100% miljömärkta städkemikalier i dagligt städ
 • 100% miljömärkt disk- och tvättmedel samt hygienpapper
 • Källsortering i alla tillämpliga fraktioner
 • Engångsatiklar enbart för take away. Inga plast-artiklar tillåts som standard
 • Åtgärder för att minska el- och energianvändningen
 • 100% förnybar el
 • Minst 80% energieffektiv belysning
 • Åtgärder för minskat matsvinn
 • Åtgärder för att gynna biologisk mångfald på anläggningens grönområden
 • Årlig utbildning för personalen i hållbarhetsfrågor
 • Samarbeten inom hållbarhetsområdet med relevanta intressenter
 • Ständig förbättring genom årliga mål
 • Mätning och övervakning av vatten-, el- och energiförbrukning samt avfallsmängder
 • Beräkning av årliga växthusgasutsläpp (enbart hotell).
Lär mer här
© 2002-2021 Bromma Hotel